Taulutietokone eli tabletti yliopisto-opetuksessa ja -oppimisessa

Voidaan koota tänne tietoa kurssin tapausanalyysia varten. – Tai vaikka omia fiiliksiä ja kokemuksia. Itse haastattelua ja haastattelukysymyksiä emme julkaise netin kautta.

Tässä linkissä on tutkimusviitteitä, joista voisimme lähteä eteenpäin:

http://www.med.helsinki.fi/ipad-hanke/

Mainokset

3 kommenttia artikkeliin ”Taulutietokone eli tabletti yliopisto-opetuksessa ja -oppimisessa

 1. Oppimisympäristöajattelu on erilainen tapa suunnitella ja toteuttaa opetusta, eikä sen ensimmäinen sovellusvaihe vaadi juuri muuta kuin omien ajattelumallien uudelleen säätämistä. Yksinkertaisimmillaan on kyse sitä, ettei suunnitellakaan enää opettajan toimintaa vaan oppilaan toimintaa – opiskelua ja oppimista. Oppimisympäristöä voidaan tarkastelella kolmella erilaisella tavalla: oppimisympäristö voidaan käsittää neljän erilaisen metaforan pohjalta ekosysteeminä, paikkana, virtuaalitilana tai dialogina. Tämä tarkastelu tuo esille oppijan näkökulman dialogiin perustuvina oppimisympäristöinä. Toiseksi: onko oppimisympäristö avoin/ suljettu, kontekstuaalinen/abstrakti vai teknologiapohjainen/ ihmispohjainen. Kolmas tapa jäsentää oppimisympäristöjä on hyödyntää viittä näkökulmaa, jotka ovat fyysinen, paikallinen, sosiaalinen, teknologinen ja didaktinen. Vasta didaktinen ulottuvuus tekee ympäristöstä oppimisympäristön. (Manninen ym. 2007, 16, 27.)

  Manninen (2013, 36) tarjoaa viisi erilaista näkökulmaa oppimisympäristöihin. Näkökulmia ovat:

  kuvio

  1) fyysinen, jossa oppimisympäristöä tarkastellaan tilana ja rakennuksena
  2) sosiaalinen – oppimisympäristön tarkastelu vuorovaikutuksena
  3) tekninen – oppimisympäristön tarkastelu opetusteknologian näkökulmasta
  4) paikallinen, paikkojen ja alueiden tarkastelu
  5) didaktisessa oppimisympäristössä tarkastellaan oppimista tukevan ympäristön näkökulmaa, jossa keskiössä ovat oppimateriaalit, oppimisten tuki sekä didaktiset ja pedagogiset haasteet.

  Informaatioajan ja teknologian yleistyessä korostuu erityisesti tekninen näkökulma. Opetusteknologia kehittyy jatkuvasti, eivätkä koulujen opetushenkilöstöt pysy muutosten perässä. Muuttuvat oppimisympäristöt ovat haaste ennen kaikkea opettajalle. Oppilaat ovat tottuneet pienestä pitäen teknologiaan: sen käyttö on luonnollista ja kuuluu elämään, mutta varsinkin vanhempien opettajien sukupolvi kaipaa aitoa kohtaamista ja vuorovaikutusta, ei teknologiaa. Vaikka tekninen näkökulma oppimisympäristöihin painottuisi, se ei silti sulje pois muita näkökulmia. Esimerkiksi verkossa tapahtuva oppiminen voi olla hyvinkin sosiaalista. Monen kynnys kertoa oma mielipiteensä saattaa madaltua, kun se tehdään laitteen välityksellä. Fyysinen ja paikallinen näkökulma kokee muutoksen, kun oppimisen ei tarvitse tapahtua tietyssä rakennuksessa tai paikassa. Didaktisen näkökulman mukaan opetuksen tulee olla oppimista tukevaa – keinolla millä hyvänsä. Opettajien haasteena on teknologian ja pedagogiikan yhdistäminen. Teknologia voi olla hyvänä apuna opetuksessa, mutta opetuksen ei tule tapahtua teknologian ehdoilla.

  Oppimisympäristöjen metaforia voidaan tarkastella oppimis-ympäristön ekosysteeminä, paikkana, virtuaalitilana ja dialogina.Tarkasteltaessa oppimisympäristöä ekosysteeminä yksilö on keskipisteessä ja tarkastellaan, minkälaisissa sosiaalisissa verkostoissa ja tilanteissa hän toimii. Kiinnostuksen kohteena on oppijan elämänpiirissä vaikuttavat tilanteet ja sosiaaliset suhteet. (Manninen ym. 2007, 28)

  Oppijan oppimista tukeva ympäristö huomioi oppijan kehitystason, ohjaa ja suuntaa hänen tarkkaavaisuuttaan, tarjoaa ajattelun tukivälineitä, mahdollistaa erilaiset toiminnot ja tukee sosiaalista vuorovaikutusta. Opetukselle on olemassa monenlaisia oppimista tukevia malleja. Ongelmalähtöisyys on niistä yksi – se opettaa ratkomaan ongelmia luovasti yhteistyössä toisten oppijoiden kanssa. Ongelmalähtöisyys tukee asioiden laaja-alaista ymmärtämistä, oppijan aktiivista työskentelyä, oppimisen autenttisuutta, ratkaisuprosessien merkitystä, vaihtoehtoisten, luovien näkökulmien hoksaamista ja testaamista, sekä oppimisen ja asian itsenäistä arviointia ja kriittistä tarkastelua. (Manninen 2013, 55.)
  Erilaiset oppimisympäristöt ja oppimisympäristöajattelu tarjoavat hyviä mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen. Omaa luokkahuonettakin voi kehittää oppimisympäristöksi helpoilla tilaratkaisuilla esim. pulpettien uudelleen sijoittelulla, väliseinillä, säkkituoleilla. Työpaikat, metsät, museot, näyttelyt, kaupunki jne. tarjoavat loputtomia mahdollisuuksia oppimiseen. Modernista tieto- ja viestintäteknologiasta uusia ulottuvuuksia opetuksen kehittämiseen. Kouluista löytyy jo paljon uudenlaisia, oppimisympäristöajatteluun liittyviä toimintatapoja, mutta kehittämiselle on edelleen tilaa.

  Oppimisympäristöön kuuluvat opettajan ja oppijoiden lisäksi erilaiset opetusmateriaalit ja -välineet. Oppimisympäristön käsitettä käytetään erityisesti, kun halutaan korostaa oppijan aktiivista roolia. Opettajansa valmentamana tai ohjaamana oppija pyrkii aktiivisesti muokkaamaan oppimisympäristönsä tarjoamia virikkeitä mielekkääksi kokonaisuudeksi, tavaksi hahmottaa opiskeltavaa todellisuutta. (Meisalo ym. 2003, 77.)

  Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. 2007. Miljöer som stöder lärande. En introduktion till lärmiljötänkande. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

  Manninen, J. & Luukannel, S. 2008. Joustava perusopetus. JOPO-toiminnan vaikuttavuuden arviointi. Opetusministeriön julkaisuja 2008, 36.

  Meisalo, V., Sutinen, E. & Tarhio, J. (2003). Modernit oppimisympäristöt. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja opiskelun tukena. 400 s. Tietosanoma Oy, Pieksämäki.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s